Friday, March 26, 2021

Gus Mus - Budi Pekerti Menghiasi Diri Kita Lebih Indah

Gus Mus - Budi Pekerti Menghiasi Diri Kita Lebih Indah


Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga Allah memberkahi Jum'at kita dan memudahkan kita mengikuti jalan lurusNya.JUM'AT CALL: B u d i p e k e r t i menghiasi diri kita lebih indah dan mengangkat kedudukan kita lebih tinggi.


#GusMus

#JumatCall


EmoticonEmoticon