Friday, August 9, 2019

Gus Mus - Tidak Boleh Menjelek-jelakanJanganlah kita menjelek-jelekkan orang yang berdosa dan terus menggunjingnya. Pintu tobat Allah selalu terbuka dan siapa tahu orang yang kita gunjingkan sudah bertobat tanpa setahu kita.

Semoga Allah memberkahi Jum'at kita dan menjaga kita dari perilaku yang tidak diridaiNya.

#JumatCall
#GusmusEmoticonEmoticon