Friday, July 15, 2022

Gus Mus - Allah Tidak Memandang Atribut Kita

Gus Mus - Allah Tidak Memandang Atribut Kita

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Semoga Allah memberkahi Jum'at kita dan menuntun langkah-langkah kita ke jalan yang diridaiNya.

⚘️

JUM'AT CALL: Allah tidak memandang atribut kita; tapi memandang hati dan kelakuan kita.


EmoticonEmoticon